Πρόγραμμα μαθημάτων

Σάββατο 10:00-12:00. Τακτικά Εβδομαδιαία μαθήματα και δημιουργική απασχόληση. Για παιδιά,άνω των 6 ετών. Δεν υπάρχει...
Τακτικά Εβδομαδιαία μαθήματα. Το πρόγραμμα επαναπροσδιορίζεται κάθε σχολική περίοδο. Δεν υπάρχει περιορισμός στον χρόνο...
Ιδιαίτερα μαθήματα κεραμικής για άτομα και ομάδες ενηλίκων καθώς και παιδιών, ειδικά προσαρμοσμένα κατά περίπτωση. Τα...