Το όραμα

Η δημιουργία προσφέρει χαρά
Δίνουμε σχήμα στην φαντασία