Πρόγραμμα μαθημάτων

Σάββατο 10:00-12:00(μικρά), 12:00-14:00(μεγάλα), Τακτικά Εβδομαδιαία μαθήματα. Δυνατότητα προσαρμογής ωραρίου. Για...
Από Τετάρτη έως και Παρασκευή 18:00-21:00, Πέμπτη 10:00-13:00.Τακτικά Εβδομαδιαία μαθήματα. Δυνατότητα προσαρμογής...
Ιδιαίτερα μαθήματα κεραμικής για άτομα και ομάδες, ειδικά προσαρμοσμένα κατά περίπτωση.